ByggnaderByggnader

Sunnäs Skola


Sunnäs skola byggdes år 1878 på allmänningsmark. I huset fanns lärarbostad, skolsal, avklädningsrum och förstuga. I över 60 år bedrevs undervisning i klass 1-6.

År 1951 tog Ölme Kyrka över byggnaden som fram till 1969 fungerade som kyrksal och befolkningen runt den gamla skolan bildade en syförening.

Ölme Hembygdsförening övertog skolan år 1969 och genomförde en restaurering.

Vid denna restaurering togs målningar och tapeter fram från byggnadens tillkomst.

Byggnaden har även inrymt museiföremål från Ölme postkontor, vilket lades ner år 1971.

Sunnäs Post & Skolmuseum invigdes 1973.

Vid årsmötet 2009 beslutades att Sunnäs skolan återigen skulle bli en samlingspunkt för befolkningen i sydöstra Ölme, fortfarande i Hembygdsföreningens ägo, men i mer av bygdegårdskaraktär. År 2013 installerades en värmepump, och med bidrag från Leader Bergslagen installerades vatten och avlopp. Nu finns även wifi för att kunna anordna fler aktiviteter.


Följande Lärare har Tjänstgjort vid skolan 1887-1950


A.G Sjöqvist 1878-1911

Elvira Lind 1911-1918

Hilda Grundström (uppgift saknas 1916?)

Maria Gustavsson 1918-1920

Ragnhild Friman 1920-1950

Sockenmagasinet


Sockenmagasinet är flyttat från Prästgårdshagen till Lundsholmsparken.

Det användes till att förvara överflöd av säd som kunde komma till nytta om sämre tider skulle komma.

Lundsholmsparken


Paviljongen är byggd i 1700-tals stil och tillhörde Lundsholms gods. År 1894 blev Lundsholm ålderdomshem för socknens befolkning. Gården Lundsholm såldes år 1964 och Lundsholmsparken bestående av paviljongen och 1 ha mark reserverades för  Hembygdsföreningen att förvalta och vårda. Byggnaden har bl.a. används till slöjdsal för elever från Rudsbergs skola, föreningslokal för bygdens ungdom. Omkring år 1970 stod den nyrenoverad i tidsenlig stil med tapet och panel.

Mor Annas stuga


Denna lilla stuga som står på sin befintliga plats var från begynnelsen uppförd som skydd för Prästgårdens får. Den ändrades till bostad, vedspis och trägolv lades in.

Mellan 1-3 personer bodde i stugan, Anna var den sista som bodde i stugan och det blev sedermera hon som fick ge namn åt stugan "Anna stugan"